Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osjaków

Kolorowy pasek

WÓJT GMINY OSJAKÓW

ul. Targowa 26, 98 - 320 Osjaków

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

INSPEKTORA  OCHRONY  DANYCH  OSOBOWYCH

 

W URZĘDZIE GMINY W OSJAKOWIE

W WYMIARZE  1/2 ETATU

 

            I. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów:

 

1) niezbędne:

a) ukończone studia wyższe bądź podyplomowe w zakresie ochrony danych osobowych,

b)doświadczenie na stanowisku IDO w jednostkach samorządowych przynajmniej 1 rok,

c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych

d) niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,

f) umiejętność pracy na komputerze w zakresie: pakiet MS Office ( Excel), Word.

 

2) dodatkowymi atutami kandydata będą:

a) samodzielność i odpowiedzialność,

b) komunikatywność,

 

II.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1. Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych.

2. Szacowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych oraz ochronę skutków dla ochrony danych.

3. Przygotowywanie dokumentacji związanej z procesami przetwarzania danych osobowych, w tym procedur i innych dokumentów regulujących to zagadnienie.

4. Wdrażanie zapisów Polityki bezpieczeństwa w Urzędzie.

5. Przygotowywanie i opiniowanie umów w zakresie powierzenia danych osobowych.

6. Prowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu w zakresie przetwarzania danych osobowych.

7. Przeprowadzanie audytów i sprawozdań z zakresu ochrony danych osobowych.

 

III. Warunki pracy

 

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy. Występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

 

            IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

            V. Wymagane dokumenty:

 

l) list motywacyjny,

2) CV,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone za

     zgodność z oryginałem)

4) kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje

     i umiejętności ( poświadczone za zgodność z oryginałem)

5) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za

     przestępstwa popełnione umyślnie,

6) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym

     stanowisku,

7) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie

     pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie

     obowiązków w wymiarze pełnego etatu.

List motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).– podpisane czytelnie i własnoręcznie.

Informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Osjaków. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych za wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielenia informacji określonych w przepisach szczególnych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podaje Pani/Pan swoje dane osobowe dobrowolnie.

 

Dokumenty w zamkniętej kopercie z adnotacją "Oferta na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Osjakowie" należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Osjakowie ul. Targowa 26,  98 - 320 Osjaków I piętro pokój Nr16  do dnia  17 stycznia 2020 roku do godz. 15.00

 

Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

Nabór zostanie przeprowadzony w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Osjaków nr 40/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku.

 

                                                                                               Wójt Gminy Osjaków

                                                                                               (-) Jarosław Trojan

 

 

Osjaków, dnia 10 stycznia 2020 r.

Załączniki

nabór - IODO (153.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Przemysław Wiśniewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Przemysław Wiśniewski
Data wprowadzenia:2020-01-10 14:36:49
Opublikował:Przemysław Wiśniewski
Data publikacji:2020-01-10 14:38:24
Ostatnia zmiana:2020-01-10 14:47:59
Ilość wyświetleń:164

Urząd Gminy w Osjakowie


ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków
tel. 43 842 33 91

Strona Gminy Osjaków:
www.osjakow.pl


Zaprzyjaźniona strona poświęcona naszej gminie:
www.osjakowianie.pl


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij