Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osjaków

Kolorowy pasek

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępna dla mieszkańców powiatu wieluńskiego w 2019 r.

1) Poradnictwo rodzinneSamodzielny Referat Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
ul. POW 14, 98-300 Wieluń,
nr tel. 43 886 02 80
Czynne: pn - pt: 7:30-15:30

Poradnictwo rodzinne

e-mail:srsr.wielun@wp.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Śląska 23a, 98-300 Wieluń,
nr tel. 43 843 14 90
Czynne: pn - pt: 7:30- 15:30

e-mail: pcpr_w_wielun@op.pl
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu,
ul. Okólna 7, 98-300 Wieluń,
nr tel. 43 843 12 06 / 43 843 43 22
Czynne: pn: 7:00-16:00
wt - pt: 7:00-15:00

Poradnictwo rodzinne

e-mail: mgops_wielun@post.pl

2) Poradnictwo psychologicznePoradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
ul. Śląska 23 a, 98-300 Wieluń,
nr. tel. 43 843 45 20
Czynne: pn - pt: 7:30-18:00

Prowadzone sa tam grupy wsparcia, mediacje, działalność profilaktyczna i interwencyjna. W pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 12:00-17:00 działa Punkt Konsultacyjny osób potrzebujących wsparcia i porady

e-mail:sekretariat@poradnia.wielun.pl
Zespół szkół nr 1 w Wieluniu,
ul.Wojska Polskiego 32, 98-300 Wieluń,
nr tel. 43 843 35 56
Godziny pracy psychologa:

Poniedziałek- 10:00-14:00
Wtorek- 12:00-16:00
Środa - 8:00-10:00 (14:00-16:00) - dyżur dla rodziców
Czwartek – 10:30-14:30
Piątek- 11:00-15:00

e-mail: zs1@zs1.wielun.pl
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii TRATWA,
ul. Reformacka 3, 98-300 Wieluń,
nr tel. 43 886 06 62
Czynne: pn - pt: 17:00-19:30

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna

3) Poradnictwo pedagogiczneZespół szkół nr 1 w Wieluniu,
ul.Wojska Polskiego 32, 98-300 Wieluń,
nr tel. 43 843 35 56,
warsztaty gastronomiczne - nr tel. 43 843 36 51
Pomoc pedagogiczna:

Pedagog - poniedziałek - 10:00-14:00 (warsztaty gastronomiczne)
Wtorek-piątek – 8:00 – 12:00 (wtorek - środa – warsztaty gastronomiczne)
e-mail: zs1@zs1.wielun.pl

4) Poradnictwo z zakresu pomocy społecznejOśrodek Interwencji Kryzysowej w Wieluniu,
ul. Śląska 23 a, 98-300 Wieluń,
nr tel. 43 843 14 90
Udzielanie pomocy prawnej, terapeutycznej, interwencyjnej oraz poradnictwo socjalne, pedagogiczne

e-mail:pcpr_w_wieluniu@op.pl
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Wieluniu,
ul. Okólna 7, 98-300 Wieluń,
nr tel. 43 843 12 06 / 43 843 43 22
Czynne: pn - 7:00-16:00
wt - pt: 7:00-15:00

pomoc społeczna

e-mail: mgops_wielun@post.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Biała Druga 4b, 98-350 Biała,
nr tel. 43 841 90 02
Czynne: pn, wt, cz, pt 7:30-15:30
śr: 8:00-16:00

Zakres:praca socjalna

e-mail: gops.biala@biala.finn.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach,
Czarnożyły 48, 98-310 Czarnożyły,
nr tel. 43 841 62 97
Czynne: pn - pt: 7:30-15:30

Poradnictwo socjalne, pomoc finansowa

e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie,
Pątnów 48, 98-335 Pątnów,
nr tel. 43 886 51 79 / 43 886 52 20
Czynne: pn – 8:00 - 16:00
Wt.-pt. – 7:00-15:00

Poradnictwo informacyjne socjalne, pomoc finansowa, pomoc w odnalezieniu rozwiązań prawnych

e-mail: gops_patnow@post.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku,
Ostrówek 115, 98-311 Ostrówek,
nr tel. 43 841 50 93
Czynne: pn - pt : 7:15 - 15:15

Poradnictwo informacyjne socjalne, pomoc finansowa, pomoc w odnalezieniu rozwiązań prawnych

e-mail: gops_ostrowek@post.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokrsku,
Mokrsko 233, 98-345 Mokrsko,
nr tel. 43 886 32 66
Czynne: poniedziałek - 8:00-16:00
Wtorek-piątek- 7:30-15:30

Poradnictwo socjalne, pomoc w odnalezieniu rozwiązań prawnych.
e-mail:gopsmokrsko@interia.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skomlinie,
ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin,
nr tel. 43 886 45 20
Czynne: pon.-pt. – 7:30- 15:30

Poradnictwo socjalne, pomoc w odnalezieniu rozwiązań prawnych

e-mail: gops_skomlin@post.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie,
ul. Częstochowska 9, 98-320 Osjaków,
nr tel. 43 842 34 20
Czynne: Poniedziałek- 8:00-16:00
Wt - pt : 7:00- 15:00
Poradnictwo socjalne, pomoc w odnalezieniu rozwiązań prawnych
e-mail:gops_osjakow@post.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy,
ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica,
nr tel. 43 842 44 90
Czynne: pon - pt: 7:30- 15:30
Poradnictwo socjalne, pomoc w odnalezieniu rozwiązań prawnych
e-mail: gops_konopnica@post.pl

5) Poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowychPoradnia Leczenia Uzależnień,
ul. Sieradzka 56, 98-300 Wieluń,
nr tel. 43 886 05 15 / 605 212 867
Pomoc w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, terapii uzależnienia od alkoholu lub współuzależnienia
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnożyłach,
Czarnożyły 48, 98-310 Czarnożyły,
nr tel. 43 841 62 97
Czynne: pn - pt: 7:30-15:30

Poradnictwo w zakresie pomocy w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień
Punkt konsultacyjny,
Pątnów 48, 98-335 Pątnów,
nr tel. 43 886 51 79
Czynne: środa – 15:00-17:00
Konsultanci - środa (17:00-19:00)

Porady konsultantów ds. uzależnień alkoholowych
Przychodnia lekarska SN ZOZ PRoVitaMed,
ul. Sieradzka 56, 98-300 Wieluń,
nr tel. 43 886 05 15
Czynne: poniedziałek-piątek – 7:30-19:00

Leczenie uzależnień, grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych
Fundacja "Uwolnienie",
ul. Sieradzka 56, 98-300 Wieluń,
nr tel. 43 886 05 15
Poradnia Leczenia Uzależnienia od alkoholu
Stowarzyszenie Poplon,
ul. Śląska 23 a, 98-300 Wieluń,
nr tel. 730 742 208
Tel. zaufania- 669 517 327 (każdy czwartek w godz. 17:00-19:00).
Wtorek- Grupa Al.-Anon- godz. 19:00( spotkania grupy w okresie letnim), godz. 18:00 ( spotkania grupy w okresie zimowym)
Środa- godz. 17:00-19:00- punkt konsultacyjny- informacyjny, rozmowy indywidualne
dla osób uzależnionych i współuzależnionych potrzebujących pomocy i wsparcia.
Grupa samopomocowa Poplon - godz. 17:30
Poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w Osjakowie,
ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków,
nr tel. 509 651 633
Czynne: wt: 17:30-19:30

6) Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodziniePowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Śląska 23a, 98-300 Wieluń,
nr tel. 43 843 14 90
Czynne: od poniedziałku do piątku 7:30- 15:30

Pomoc w zakresie pomocy społecznej

e-mail:pcpr_w_wielun@op.pl
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieluniu,
ul. Śląska 23 a, 98-300 Wieluń,
nr tel. 43 843 14 90
Udzielanie pomocy prawnej, terapeutycznej, interwencyjnej oraz poradnictwo socjalne, pedagogiczne
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu,
ul. Okólna 7, 98-300 Wieluń
nr tel. 43 843 12 06 / 43 843 43 22
Czynne: pn: 7:00-16:00
wt - pt : 7:00-15:00

Poradnictwo rodzinne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
Biała Druga 4b, 98-350 Biała,
nr tel. 43 841 90 02
Czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – 7:30-15:30
Środa- 8:00-16:00.
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,
Plac Jagielloński 1, 98-300 Wieluń,
nr tel. 43 842 01 24
Czynne: poniedziałek-piątek – 7:30-15:30

Raz w roku organizowany jest Tydzień Pomocy osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Punkt informacyjny i poradnictwa dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy . Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu,
ul. Reformacka 3, 98-300 Wieluń,
nr tel. 692 843 157 / 43 843 43 22
Czynne: pon. – pt. – 11:00-15:00

Pomoc w odnalezieniu rozwiązań prawnych, poradnictwo informacyjne, socjalne

7) Poradnictwo dla bezrobotnychPowiatowy Urząd Pracy,
ul. Sieradzka 56a, 98-300 Wieluń,
nr tel. 43 843 46 20
Pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego oraz dla osób bezrobotnych.Poradnictwo zawodowe
Młodzieżowe Centrum Kariery,
Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń,
nr tel. 43 886 02 85
Pomoc w zakresie prawa pracy, porady dla młodzieży bezrobotnej poszukującej pracy, porady dla młodzieży pragnącej rozpocząć działalność gospodarczą

8) Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwemKomenda Powiatowa Policji w Wieluniu,
ul. Warszawska 22a, 98-300 Wieluń,
nr tel. 43 843 72 12
Pełni dyżur bez przerwy. Mieszkańcy mogą zgłaszać wszelkie przestępstwa i wykroczenia.
Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem "Stowarzyszenie Macierz",
ul. Joanny Żubr 37, 98-300 Wieluń,
nr tel. 791 664 566
Czynne: poniedziałek, czwartek, piątek – 8:00-15:00
Wtorek-środa- 13:00-20:00
Sobota- 8:00-12:00

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna na rzecz osób i ich rodzin, które ucierpiały na skutek łamania prawa.
Sąd Rejonowy w Wieluniu,
Plac Jagielloński 1, 98-300 Wieluń,
nr. tel. 43 842 01 00
Czynne: 7:30- 15:30
Ośrodek Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem - Subvenio,
nr tel. 514 025 546
Bezpłatna pomoc (Infolinia)
Porady prawne przez e-mail: pomoc@subvenio.org.pl

9) Poradnictwo w zakresie praw konsumentówPowiatowy Rzecznik Praw Konsumenta,
Starostwo Powiatowe w Wieluniu,
Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń,
nr tel. 43 843 79 54
Czynne: pn - pt: 7:30-15:30
Pomoc w zakresie praw konsumenckich obywatela
Infolinia konsumencka,
nr tel. 801 440 220 / 22 290 89 16
Czynne: pn - pt: 8:00 - 18:00

bezpłatna pomoc prawna w sprawach indywidualnych

10) Poradnictwo w zakresie praw dzieckaDom Samotnych Matek z Dziećmi,
Turów 113, 98-300 Wieluń,
nr tel. 43 886 14 31
Czynny całą dobę

Schronienie dla kobiet i ich dzieci, dotkniętych przemocą domową, współpraca z psychologiem, pracownikiem socjalnym, pomoc asystenta rodziny, dowozy do specjalistów
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
ul. Śląska 23 a, 98-300 Wieluń,
nr tel. 43 843 45 20
Czynna: pn, śr - 7:30 - 17:00
wt, czw - 7:30 - 18:00
pt - 7:30 - 15:30

Celem poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej

11) Poradnictwo w zakresie ubezpieczeń społecznych i prawa pracyMłodzieżowe Centrum Kariery,
Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń,
nr tel. 43 886 02 85
Pomoc w zakresie prawa pracy, porady dla młodzieży bezrobotnej poszukującej pracy, porady dla młodzieży pragnącej rozpocząć działalność gospodarczą
Międzyszkolna Bursa w Wieluniu,
ul. Traugutta 12, 98-300 Wieluń,
nr tel. 43 843 99 32
Czynne: pn - pt: – 9:00-13:00

Pomocy udziela adwokat.Nieodpłatna pomoc prawna z zakresu prawa pracy, podatkowego, ubezpieczeń społecznych
Budynek Ośrodka Zdrowia w Pątnowie,
Pątnów 50 a, 98-335 Pątnów,
nr tel. 43 841 26 25
Czynne: pn - pt: – 9:00-13:00

Pomocy udzielają adwokaci i radca prawny.Nieodpłatna pomoc prawna z zakresu prawa pracy, podatkowego, ubezpieczeń społecznych
Gminne Centrum Informacji w Łyskorni,
Łyskornia 55, 98-350 Biała,
nr tel. 43 841 90 14
Czynne: pn - pt: – 15:00-19:00
Pomocy udziela adwokat. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Metadane

Źródło informacji:Przemysław Wiśniewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Przemysław Wiśniewski
Data wprowadzenia:2018-12-20 10:21:21
Opublikował:Przemysław Wiśniewski
Data publikacji:2018-12-20 10:24:43
Ostatnia zmiana:2019-06-11 14:47:48
Ilość wyświetleń:713

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij