Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osjaków

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Osjaków


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o ewidencyjnych nr 120/1 i 120/2 w obrębie Raducki Folwark Stanisławów, gmina Osjaków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zmianami) oraz art. 54 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), w związku z uchwałą Nr XLV/241/2017 Rady Gminy Osjaków z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o ewidencyjnych nr 120/1 i 120/2 w obrębie Raducki Folwark Stanisławów, gmina Osjaków - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o ewidencyjnych nr 120/1 i 120/2 w obrębie Raducki Folwark Stanisławów, gmina Osjaków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w dniach od 14 czerwca 2019 r. do 12 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Osjakowie ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków, pokój nr 3, w godzinach od 8:00 do 15:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy, uwagi do projektu planu należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Osjakowie ul. Targowa 26 lub na adres Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2019 r. Jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 18 ust. 3 tej ustawy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej (nr 9 na piętrze) w siedzibie Urzędu Gminy w Osjakowie ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.

Zgodnie z art. 40 tej ustawy, uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone:


  1. w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków,
  2. ustnie do protokołu, w Urzędzie Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków, pokój nr 3,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@osjakow.pl


- w terminie do dnia 27 lipca 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Osjaków.

Uwagi niedotyczące problematyki zakresu planu oraz uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej: http://osjakow.bip.net.pl/ oraz w Urzędzie Gminy w Osjakowie, 98-320 Osjaków, ul. Targowa 26.

Wójt Gminy Osjaków

/-/   Jarosław Trojan

Załączniki

2_PROGNOZA_Osjaków_mpzp - na wyłożenie (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4_prognoza_Osjakow-na wylozenie (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4_uchwała plan OSJAKÓW__ na wyłożenie (849kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6_MPZP_Osjakow-na wylozenie (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Przemysław Wiśniewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Przemysław Wiśniewski
Data wprowadzenia:2019-06-12 07:58:51
Opublikował:Przemysław Wiśniewski
Data publikacji:2019-06-12 07:59:03
Ostatnia zmiana:2019-06-14 08:03:50
Ilość wyświetleń:413

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij