Zamknij okno Drukuj dokument

Wyróżnienie Marszałka Województwa Łódzkiego w konkursie Najlepsza Biogmina Województwa Łódzkiego za działalność proekologiczną

W dniu 24 września 2018 r. Gmina Osjaków po raz kolejny otrzymała nagrodę
- wyróżnienie Marszałka Województwa Łódzkiego w konkursie Najlepsza Biogmina Województwa Łódzkiego za działalność proekologiczną.

Na terenie gminy realizowane są następujące przedsięwzięcia proekologiczne:
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami oraz przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach”,
- „Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków” - zakres projektu obejmuje montaż: 70 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców gminy i na budynkach komunalnych: oczyszczalni ścieków w Osjakowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie, stacji uzdatniania wody w Osjakowie, stacji uzdatniania wody w Chorzynie oraz wymianę 6 źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy. Projektem objęte są miejscowości: Borki Walkowskie, Chorzyna, Czernice, Dębina, Drobnice, Felinów, Gabrielów, Józefina, Kolonia Dąbrowice, Kolonia Raducka, Krzętle, Kuźnica Ługowska, Kuźnica Strobińska, Osjaków, Raduczyce, Stanisławów, Walków i Zofia.
- „Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Raduckim Folwarku  z przeznaczeniem na edukację przedszkolną” - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
w postaci gruntowej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej,
- „Nadwarciańska turystyka aktywna na terenie gminy Osjaków”, wykorzystanie odnawialnego źródła energii w postaci powietrznej pompy ciepła w budynku Osjakowskiego Centrum Obsługi Turystycznej Czterech Szlaków,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osjakowie” oraz „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Drobnicach”,
- kontynuacja programu usuwania azbestu,
- programy ekologiczne realizowane przez Szkołę Podstawową w Osjakowie, m.in.: Program Edukacji Ekologicznej „Eko uczniowie w Osjakowie”, międzyszkolny konkurs fotograficzny pt. „Perełki krajobrazowe powiatu wieluńskiego”,
- Program Edukacji Ekologicznej pn. „Bawimy się wesoło gdy czyste powietrze wokoło” realizowany w Publicznym Przedszkolu w Osjakowie,
- edukacja ekologiczna mieszkańców, konkursy ekologiczne, wydawanie folderów, ulotek i materiałów o tematyce ekologiczno - przyrodniczej.

 

Dziękuję mieszkańcom gminy Osjaków, którzy aktywnie uczestniczą w realizacji przedsięwzięć o charakterze proekologicznym.
Podziękowanie dla pracowników Urzędu Gminy za zaangażowanie w realizację przedsięwzięć o charakterze proekologicznym.

Wójt Gminy
Jarosław Trojan

 

Metadane

Źródło informacji:Dominik Peczek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dominik Peczek
Data wprowadzenia:2018-09-25 15:37:51
Opublikował:Dominik Peczek
Data publikacji:2018-09-25 15:46:58
Ostatnia zmiana:(brak danych)
Ilość wyświetleń:230