Zamknij okno Drukuj dokument

Zaproszenie do konsultacji Projektu Programu współpracy Gminy Osjaków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Osjaków, dnia 25 października 2018 r.

Wójt Gminy Osjaków zaprasza organizacje pozarządowe

do konsultacji projektu Programuwspółpracy Gminy Osjaków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 jeżeli cele statutowe organizacji obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Osjaków oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych.Obowiązek powyższy został wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie do Wójta Gminy Osjaków (Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków, pok. nr 5 lub listownie) w terminie do dnia 09 listopada 2018 r.(liczy się data wpływu do urzędu) na załączonym formularzu.

Wójt Gminy Osjaków

/-/ Jarosław Trojan

Załączniki

Formularz uwag i wniosków (6.2kB)    
Projekt programu (158.9kB)    
Zaproszenie (62.7kB)    

Metadane

Źródło informacji:Dominik Peczek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dominik Peczek
Data wprowadzenia:2018-10-25 14:41:31
Opublikował:Dominik Peczek
Data publikacji:2018-10-25 14:46:45
Ostatnia zmiana:(brak danych)
Ilość wyświetleń:326