Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osjaków

Kolorowy pasek

52

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu
Silny deszcz z burzami/ 1
województwo łódzkie powiat wieluński
Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym - przewidywana wysokość od 25 mm do 40 mm. W trakcie opadów deszczu miejscami wystąpią burze z porywami wiatru do 70 km/h. Istnieje prawdopodobieństwo 30% wystąpienia lokalnie opadów do 60 mm.
W przypadku zwiększenia się prawdopodobieństwa wystąpienia opadów powyżej 50 mm stopień ostrzeżenia zostanie podwyższony.
80%
od 18:00 dnia 07.08.2019 do godz. 04:00 dnia 08.08.2019
Barbara Wrzesińska
godz. 12:02 dnia 20.08.2019


INFORMACJA

Urząd Gminy w Osjakowie informuje o możliwości udziału dzieci rolników w koloniach. Drugi turnus zorganizowany będzie w Kołobrzegu w ośrodku „Bosman” w dniach od 16 do 29 sierpnia 2019 r. Koszt do pokrycia przez rolnika to kwota 300 zł. za 14-dniowy pobyt. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Osjakowie do Pani Alicji Kopeć pok. Nr 13. Warunkiem koniecznym jest opłacanie składek KRUS przez rolników.


KURENDA

Gmina Osjaków z powodu długotrwałej suszy i niskich stanów wód wprowadza od dnia 01 lipca 2019 r. do odwołania bezwzględny zakaz korzystania z wody do celów innych niż spożywcze i higieniczne. Zabrania się wykorzystania jej do podlewania trawników, upraw rolnych, działkowych terenów zielonych, mycia samochodów i maszyn rolniczych czy napełniania basenów. Nieprzestrzeganie powyższego zakazu może spowodować poważną awarię urządzeń pracujących przez długi okres czasu, na maksymalnych technicznych możliwościach. W zaistniałej sytuacji, proszę wszystkich odbiorców o rozsądne i odpowiedzialne zachowanie. Złamanie zakazu podlega sankcjom karnym.


INFORMACJA

Gmina Osjaków jest zainteresowana nabyciem gruntów leśnych bądź przeznaczonych pod zalesienie, sąsiadujących z gruntami należącymi do Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych. Osoby posiadające takie nieruchomości gruntowe i zainteresowane sprzedażą proszone są o kontakt telefoniczny w godzinach pracy urzędu lub mailowy na adres:

Osoba do kontaktu:

Aleksandra Hurylska-Sztyk
tel.: 43 842 33 91 wew. 30

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej.


Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Osjakowie o pomieszczenia żłobka” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej.


Gmina Osjaków realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osjakowie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.


Gmina Osjaków realizuje projekt pn. "Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Raduckim Folwarku z przeznaczeniem na edukację przedszkolną", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego.


Gmina Osjaków realizuje projekt pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.


BUDOWA TARGOWISKA W OSJAKOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

W dniu 20 lutego 2018 r. pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Osjaków, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, została podpisana umowa nr 00004-65171-UM0500018/17 o dofinansowanie zadania pn. "Budowa targowiska w Osjakowie wraz z infrastrukturą".


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn.: "Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę Małej Infrastruktury Lokalnej w Osjakowie", mająca na celu: rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez budowę Małej Infrastruktury Lokalnej - miejsca sprzyjającego aktywizacji i integracji lokalnej społeczności w Gminie Osjaków współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"


We wrześniu 2018 r. ruszył rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze, który potrwa do 2029 r. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków - V etap z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 26.126,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 390/OZ/D/2018 z dnia 26 października 2018 r. Koszt całkowity zadania: 28.441,40 zł.


Gmina Osjaków informuje, że zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami oraz przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach" zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi na podstawie umowy o dofinansowanie nr 640/OW/P/2017 Zakres projektu: Przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach, budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 4322,8 m.b. w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami i przepompownią ścieków, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Chorzynie. Wartość ogólna zadania: 2 958 099,00 zł Wysokość dofinansowania: 715 698,00 zł


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE OSJAKÓW 2019


GODZINY PRACY URZĘDU GMINY W OSJAKOWIE

Z dniem 4 lipca 2019 r. Urząd Gminy w Osjakowie pracuje w godzinach:

poniedziałek
8:00 - 16:00
wtorek
7:30 - 15:30
środa
7:30 - 15:30
czwartek
7:30 - 15:30
piątek
7:30 - 15:30

TELEFONY ALARMOWE OBSŁUGI SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

KONSERWATORZY:

Waldemar Kostrzewa
607 170 044
sieć wodociągowa
Krzysztof Kurzyński
693 409 920
sieć wodociągowa
Mirosław Furmańczyk
693 409 907
sieć kanalizacyjna
Zenon Drutowski
607 180 113
sieć kanalizacyjna

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI:

Wioletta Sroka
667 711 333
kierownik referatu

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Urząd Gminy w Osjakowie informuje, że opłatę skarbową uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie Oddział w Osjakowie

Nr 46 9251 1019 0011 1285 2000 0050

Dla wnioskodawców przebywających za granicą:

Nr 46 9251 1019 0011 1285 2000 0050
SWIFT CODE: GBWCPLPP

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij