Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osjaków

Kolorowy pasek

ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa wyposażenia do oddziału przedszkolnego w Raduckim Folwarku

Zamawiający:
Gmina Osjaków

Tytuł przetargu:
Dostawa wyposażenia do oddziału przedszkolnego w Raduckim Folwarku

CPV:
39141000-2; 32320000-2; 30213000-5; 30232110-8; 48000000-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (rozdział VI ust. 1 SIWZ) i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (rozdział VI ust. 2 pkt 1 SIWZ) - tj. Zamawiający wymaga złożenia, aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (Załącznik Nr 3 do SIWZ), potwierdzającego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. Zamawiający wymaga złożenia, aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 4 do SIWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - tj. Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ, zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone powyżej spełniają łącznie. Żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.


Termin realizacji:
I część - 30 dni, II cześć - 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Renata Kostrzycka

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98 - 320 Osjaków, pokój nr 16, - sekretariat

Oferty można składać do:
2019-08-29 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2019-08-29 godz: 11:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98 - 320 Osjaków, pokój nr 9, - sala konferencyjna

Kryteria wyboru:
cena = waga 60%
gwarancja i rękojmia = waga 40%


Wadium:
nie żąda się

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu (90.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.odt (174kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 1 Formularz ofertowy (17.6kB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i specyfikacja cenowa (74kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 3 - Oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z postępowania (11.5kB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 4 - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (10.8kB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 5 - Informacja dot. grupy kapitałowej (12.5kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 6 - Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamówienia publiczne (7.5kB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 7 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania zasobów (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 8 - wzór umowy cz. I zamówienia-meble kuchenne i AGD (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 8 - wzór umowy cz. II zamówienia - wyposażenie audiowizualne (64.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 9 - mapa poglądowa pomieszczeń (306.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 9 - pogladowe zdjęcie szafy przesuwnej (3.7MB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 9 - zdjęcie poglądowe szafy przesuwnej (3.1MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Renata Kostrzycka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata Kostrzycka
Data wprowadzenia:2019-08-21 13:24:42
Opublikował:Renata Kostrzycka
Data publikacji:2019-08-21 15:56:06
Ostatnia zmiana:2019-08-21 15:56:19
Ilość wyświetleń:304

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij