Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osjaków

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Organy
    Rada Gminy (3)
        Uchwały Rady Gminy (0)
            Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006 (1)
            Uchwały Rady Gminy kadencji 2006-2010 (36)
            Uchwały Rady Gminy kadencji 2010-2014 (45)
            Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018 (52)
            Uchwały Rady Gminy Osjaków kadencji 2018-2023 (14)
                Protokoły imiennego głosowania uchwał Rady Gminy Osjaków (13)
        Zadania i kompetencje Rady Gminy (1)
        Skład Rady (1)
        Komisje Rady Gminy (4)
        Interpelacje radnych (1)
    Wójt Gminy (1)
        Zarządzenia Wójta (0)
            Zarządzenia Wójta Gminy w kadencji 2018-2023 (27)
            Zarządzenia Wójta Gminy w kadencji 2014-2018 (256)
            Zarządzenia Wójta Gminy w kadencji 2010-2014 (238)
            Zarządzenia Wójta Gminy w kadencji 2006-2010 (221)
            Zarządzenia Wójta Gminy w kadencji 2002-2006 (1)
        Obwieszczenia Wójta (2)

Gmina
    Statut Gminy Osjaków (1)
    Charakterystyka ogólna (1)
    Sołectwa - jednostki pomocnicze (3)
    Jednostki organizacyjne i inne ważniejsze instytucje (1)
        Oświata (2)
            Szkoła Podstawowa w Osjakowie (3)
                Konkurs na wolne stanowisko (1)
            Publiczne Przedszkole (1)
            Klub Dziecięcy w Drobnicach (1)
            Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Osjaków (1)
            Inne szkoły (1)
            Harmonogram dowozu uczniów (5)
            Podstawowa kwota dotacji (2)
            Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (1)
        Gminny Ośrodek Kultury (GOK) (2)
        Gminna Biblioteka Publiczna (2)
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (3)
            Pomoc społeczna (1)
            Świadczenia rodzinne (1)
            Zaliczka alimentacyjna (1)
            Druki do pobrania (0)
            Przetargi (0)
            Ogłoszenia (1)
                RODZINA 500+ (1)
            Nabór na wolne stanowisko pracy (1)
        Gminna Spółka Wodna Osjaków (2)
        Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1)
        Ochotnicze Straże Pożarne (0)
    Gmina Partnerska (5)
    Wykaz miejscowości (1)
    Zasłużeni dla Gminy Osjaków (1)

Raport o stanie gminy
    2018 nowe (1)
    Archiwum (0)

Urząd Gminy
    Struktura organizacyjna (1)
        Wójt Gminy Osjaków (1)
        Zastępca Wójta Gminy Osjaków (1)
        Sekretarz Gminy (1)
        Skarbnik Gminy (1)
        Urząd Stanu Cywilnego (1)
    Regulamin urzędu (1)
    Ochrona danych osobowych RODO ważne! (5)
    Załatwianie spraw (1)
        Wodociągi i kanalizacja sanitarna (4)
        Ochrona Środowiska (15)
            Gospodarka odpadami (9)
            Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami (1)
            Program usuwania azbestu (2)
            Wycinka drzew (1)
            Retencja terenowa (1)
        Drogi Gminne (6)
        Podatki gminne (13)
            Deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny, leśny (1)
            Informacje na podatek od nieruchomości, rolny, leśny (1)
        Współpraca z organizacjami pożytku publicznego (2)
        USC (1)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (1)
        Rejestry umów (0)
            Rok 2016 (2)
            Rok 2017 (0)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Na początek kadencji 2018-2023 (0)
            Wójt Gminy (1)
            Rada Gminy (1)
        za rok 2018 (0)
            Rada Gminy (1)
            Kierownicy Urzędu (1)
            Osoby wydajace decyzje administracyjne (1)
            Kierownicy jednostek administracyjnych (1)
        Archiwum (0)
            za rok 2015 (0)
                Rada Gminy (1)
                Kierownictwo Urzędu (1)
                Osoby wydające decyzje administracyjne (1)
                Kierownicy jednostek administracyjnych (1)
            za rok 2014 (0)
                Rada Gminy (1)
                Kierownictwo Urzędu (1)
                Osoby wydające decyzje administracyjne (1)
                Kierownicy jednostek administracyjnych (1)
            na koniec kadencji 2014 (2)
            za rok 2013 (0)
                Rada Gminy (1)
                Kierownictwo Urzędu (1)
                Osoby wydające decyzje administracyjne (1)
                Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
            za rok 2012 (0)
                Rada Gminy (1)
                Kierownictwo Urzędu (1)
                Osoby wydające decyzje administracyjne (1)
                Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
            za rok 2011 (0)
                Rada Gminy (1)
                Kierownictwo Urzędu (1)
                Osoby wydające decyzje administracyjne (1)
                Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
            za rok 2010 (0)
                Rada Gminy (1)
                Kierownictwo Urzędu (1)
                Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia Wójta (1)
                Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
            za rok 2009 (0)
                Rada Gminy (1)
                Kierownictwo Urzędu (1)
                Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia Wójta (1)
                Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
            za rok 2008 (0)
                Rada Gminy (1)
                Kierownictwo Urzędu (1)
                Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia wójta (1)
                Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
            za rok 2007 (0)
                Rada Gminy (1)
                Kierownictwo urzędu (1)
                Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia wójta (1)
                Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
            za rok 2006 (2)
                Rada Gminy (1)
                Kierownictwo urzędu (1)
                Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia wójta (1)
                Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
            za rok 2005 (0)
                Rada Gminy (1)
                Kierownictwo urzędu (1)
                Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia wójta (1)
                Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
            za rok 2004 (0)
                Rada Gminy (1)
                Kierownictwo urzędu (1)
                Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia wójta (1)
                Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
            za rok 2003 (0)
                Rada Gminy (1)
                Kierownictwo urzędu (1)
                Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia wójta (1)
                Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
            za rok 2002 (0)
                Rada Gminy (0)
                Kierownictwo urzędu (1)
                Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia wójta (1)
                Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
            na początek kadencji 2014-2018 (1)
            za rok 2016 (0)
                Rada Gminy (1)
                Kierownictwo Urzędu (1)
                Osoby wydające decyzje administracyjne (1)
                Kierownicy jednostek administracyjnych (1)
            za rok 2017 (0)
                Rada Gminy (1)
                Kierownicy Urzędu (1)
                Osoby wydające decyzje administracyjne (1)
                Kierownicy jednostek administracyjnych (1)
            Na koniec kadencji 2014-2018 (0)
                Rada Gminy (1)
                Wójt Gminy (1)
        Wzory oświadczeń majątkowych nowe ważne! (2)
    Budżet, Podatki (36)
        Informacje z wykonania budżetu (0)
            Archiwum (0)
                2017 (4)
                2016 (3)
                2015 (4)
                2014 (4)
                2013 (4)
                2012 (4)
                2011 (3)
                2010 (4)
                2009 (4)
                2008 (4)
                2007 (4)
                2006 (5)
                2005 (1)
            2018 (4)
        Podatki (9)
        Pomoc Publiczna (1)
    Praca w urzędzie (0)
        Nabór na wolne stanowisko pracy (0)
        Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze (1)
    Likwidacja zużytych składników majątku ruchomego (0)
    Postępowanie przed sądami (1)
    Nieruchomości (18)
        Ogłoszenia na sprzedaż nieruchomości (0)
            Archiwum (0)
                Rok 2009 (0)
                ROK 2013 (3)
                ROK 2014 (3)
                ROK 2015 (1)
                ROK 2017 (1)
                ROK 2018 (4)
            Rok 2019 (2)
        Lokale mieszkalne (3)
        Obiekty komunalne (0)

Aktualności
    Spis powszechny ludności i mieszkań 2021 (2)
    Ochrona zdrowia (2)
    Wybory ważne! (0)
        Wybory samorządowe 2018 (23)
        Wybory do Europarlamentu 2019 (9)
        Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Wieluniu na kadencję 2020-2023 nowe ważne! (1)
        Wybory Parlamentarne 2019 nowe ważne! (14)
    Rolnictwo (7)
    Działalność gospodarcza (2)
    Organizacja zgromadzeń (1)
    Ochrona i zapobieganie szkodom wyrządzonym przez bobry (1)
    Ochrona zabytków (1)
    Jednostki nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu wieluńskiego (1)
    Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje (0)
        Obwieszczenia, Ogłoszenia i Informacje Wójta Gminy (1)
        Obwieszczenia, Ogłoszenia i Informacje Starosty Wieluńskiego (0)
        Obwieszczenia, Ogłoszenia i Informacje Wojewody Łódzkiego (1)

Rozwój Gminy Osjaków
    Plany, Programy, Strategie (0)
        Strategia Rozwoju Gminy Osjaków na lata 2015 - 2022 (1)
        Program Rewitalizacji dla Gminy Osjaków do 2023 roku. (2)
        Plan Gospodarkii Niskoemisyjnej dla Gminy Osjaków (1)
        Plan Zagospodarowania Przestrzennego (2)
    Projekty i programy realizowane przez gminę Osjaków (0)
        Realizacja projektów i zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych (0)
            Ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020 (0)
                E-aktywni mieszkańcy gminy Osjaków (1)
                Zatrudnij się sam. Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców powiatu wieluńskiego (1)
                Nadwarciańska turystyka aktywna na terenie gminy Osjaków (5)
                E-administracja Gminy Osjaków (2)
                Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Raduckim Folwarku z przeznaczeniem na edukację przedszkolną (3)
                Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami oraz przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach współfinansowana ze środków Unii Euroejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (4)
                Klub dziecięcy w Gminie Osjaków = możliwość powrotu do pracy rodziców (1)
                Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków (3)
                Rajd rowerowy w ramach projektu pn. "Nadwarciańska turystyka aktywna na terenie gminy Osjaków" (1)
                Budowa targowiska w Osjakowie wraz z infrastrukturą (1)
                Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osjakowie (1)
                Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Drobnicach (1)
                Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Osjakowie o pomieszczenia żłobka (1)
                Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy (1)
            Z innych funduszy w perspektywie finansowej 2014-2020 (3)
            Nabór partnerów do projektu (2)
            W perspektywie finansowej 2007-2013 (8)
                Nadwarciański chrzan "marką" Łódzkiego (4)
                Podniesienie atrakcyjności turystycznej rzeki Warty poprzez doposażenie placu zabaw w Osjakowie (2)
        PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE" (1)
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osjaków (4)

Zamówienia publiczne
    Konkursy na realizację zadań publicznych (4)
    Przetargi niepodlegające ustawie o zamówieniach publicznych (91)
    Przetargi 2019 nowe (9)
        wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ (5)
        informacja z otawrcia ofert (9)
        zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (8)
        unieważnienie postępowania (1)

Sesje Rady Gminy
    Transmisje Sesji Rady Gminy (1)

Ostrzeżenia IMGW
    Ostrzeżenia meteorologiczne nowe ważne! (1)
    Ostrzeżenia hydrologiczne nowe ważne! (1)
    Przewidywanie zagrożeń nowe ważne! (1)
    Długoterminowa prognoza pogody nowe ważne! (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij